1). 12.04.2016 r. godz 12.00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW „Bogdanka” S.A. – związki zawodowe działające przy LWB wystoswały do NWZ pismo, w którym protestują przeciwko proponowanej przez Zarząd LWB i pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą, zmianie treści par. 5 statutu spółki (propozycje zmian są dostępne na stronie www.lw.com.pl). Przedstawiciel strony społecznej został zaproszony przez Zarząd LWB do przedstawienia stanowiska na NWZ. 2). 13.04.2016 r. godz 10.00 – spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z sekretarzem stanu w ministerstwie energii, ministrem Tobiszowskim Grzegorzem. temat oczekiwany przez nas: restrukturyzacja górnictwa węglowego w aspekcie udziału w tym procesie LWB i zagrożeń dla nas z tym związanych.