Uwaga! Zwracam się dziś do wszystkich pracowników stanowiących kadrę inżynieryjno techniczną naszego zakładu oraz pozostałych , zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, którzy występują w obszarze działanie ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A. Trwają prace powołanej przez Zarząd LWB komisji w celu opracowania założeń do nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Po zakończeniu prac komisji projekt nowego ZUZP, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, zostanie przekazany do analizy organizacjom związkowym działającym na terenie naszego zakładu. W następnej kolejności nastąpią zapewne długie i niełatwe negocjacje. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Związkach Zawodowych, większe prawa w negocjacjach mają reprezentatywne organizacje związkowe, bez ich zgody układ nie może być zawarty. Mając na uwadze szeroko pojęty interes grupy zawodowej reprezentowanej przez nasz Związek, zachęcam wszystkich nie będących naszymi członkami do przyłączenia się do nas w imię solidaryzmu i wspólnoty interesów grupy. Nie ma potrzeby nikomu tłumaczyć jak wielkie to ma znaczenie przy stole rozmów. Zachęcam również osoby będące członkami naszej organizacji do zachęcania koleżanek i kolegów pozostających poza strukturami związku do wsparcia swoim członkowstwem wspólnych interesów grupy. Deklaracje członkowskie są do pobrania na stronie internetowej zzkadra.cm , są dostępne w biurze Związku, telefonicznie , 5508 lub 570 701 607 prześlę telefonicznie na podany adres e-mail, polu Stefanów u Artura Brzozowskiego, w polu Nadrybie u Mirosława Raczyńskiego. Kończąc gorąco zachęcam i apeluję o utożsamienie się i interesami własnej grupy zawodowej. W imieniu Zarządu Związku Przewodniczący Stanisław Ćwirko