Informuę, że uchwałą nr 18/16 z dnia 23.05.2016 r. Zrząd Związku zwołuje na dzień 16.06.2016 r. godz. 14:50 Walne Zdromadzenie Delegatów Związku (treść uchwały poniżej). Delegaci zostaną poinformowani o Zgromadzeniu drogą elektroniczną i telefonicznie – pozdrawiam – Stanisław Ćwirko