W dniu 31.05.2016 r. o godz 13.30 odbyły się rozmowy z Zarzadem w sprawie polityki płacowej Spółki na rok 2016. Rozumiejąc niepewność co do kierunków rozwoju sytuacji na rynkach węglowych nasze postulaty były doprawdy niewygórowane. Domagaliśmy się jedynie zagwarantowania poprzez wzrost stawek zaszeregowania poziomu wynagrodzeń z roku 2015 i utrzym,ania kwoty odpisu na tzw. „wczasy pod gruszą” też na poziomie roku 2015. Niestety pomimo naszej postawy nie udało się osiagnąć porozumienia w żadnym punkcie, wobec czego zostaliśmy zmuszeni do kolejnego posunięcia – wystosowaliśmy pismo do Zarządu, w którym wyartykuowaliśmy nasze progowe rządania w formie ultymatywnej (treść pisma poniżej) – pozdrawiam – Stanisław Ćwirko Bogdanka 01.06.2016 r. Zarząd LW „Bogdanka” S.A. w Bogdance Stanowisko Związków Zawodowych działających przy LW „Bogdanka” S.A. w sprawie realizacji strategii płacowej Spółki na rok 2016 W przedmiotowej sprawie odbyły się dotychczas trzy spotkania z Zarządem LWB, na których strony rozmów przedstawiały swoje stanowiska. Po bezskutecznym spotkaniu z Zarządem w dniu 31.05.2016 r. jednolite stanowisko Związków Zawodowych działających w LW „Bogdanka” S.A. jest następujące: 1. Wymagany wzrost płac w roku 2016 w stosunku do bazy z roku 2013 tj. 7211 zł 34 gr. wyniesie 2,5%, a zrealizowany będzie poprzez wzrost stawek zasadniczych o 7%. Osiągnięcie celu 7391 zł 62 gr (7211,3×102,5%) średniomiesięcznego wynagrodzenia pracowniczego wyregulowane zostanie premią uznaniową. 2. Wysokość dodatkowego odpisu na fundusz socjalny z przeznaczeniem na tzw. „wczasy pod gruszą” należy utrzymać na poziomie roku 2015 t.j. 6,5 mln zł Niewygórowane żądania przedstawicieli załogi spowodowane są zrozumieniem przez stronę społeczną niekorzystnej koniunktury na rynku węgla energetycznego, permanentnym utrzymywaniem się niskich cen na rynkach światowych, jednocześnie zaznaczamy, że podane warunki są warunkami progowymi, a niezrealizowanie ich do dnia 15.06.2016 r. będzie skutkowało wejściem w spór zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. d/w Rada Nadzorcza LW „Bogdanka” S.A.