OGŁOSZENIE O BARBÓRKOWYM ZJEŹDZIE RODZIN PRACOWNIKÓW Tegoroczny Barbórkowy Zjazd Rodzin Pracowników na dół kopalni odbędzie się w dniu 20 listopada. Zapisy na zjazd będzie przyjmował przewodniczący Związku, kol. Stanisław Ćwirko telefonicznie (81 462 5588, wew. 5588)w dniach 02 – 04.11.2016 r. w godzinach 7:00 – 13:00. Decyduje kolejność zgłoszenia, ale pierwszeństwo mają rodziny członków ZZ „Kadra”, najbliżsi członkowie rodzin pracowników (uprawnieni do korzystania z dofinansowania z ZFŚS), członkowie osób dozoru, które zdeklarują zjazd z uczestnikami wycieczek jako przewodnicy. Z podziału miedzy związkami na ZZ „Kadra przypada 70 miejsc. Lista osób zakwalifikowanych do zjazdu będzie opublikowana na tablicach Związku oraz na stronie zzkadra.com w zakładce „aktualności”. Przypominam o obowiązku zapewnienia członkom rodzin odzieży ochronnej oraz konieczności uzyskania pozytywnego wyniku badań lekarskich przed zjazdem. Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże Stanisław Ćwirko