Zarząd ZZ Kadra LW Bogdanka S.A. informuje, ze wzorem lat ubiegłych organizujemy akcję mikołajową polegającą na obdarowaniu dzieci członków Związku paczkami. Uprawnionymi do otrzymania paczki są małoletnie dzieci członków ZZ Kadra. Paczki wydawane będą w biurze Związku począwszy od dnia 02.12.2016 r w godz 6:00 – 9:00, 12:00 – 14:30. Szczęść Boże – Stanisław Ćwirko