Ogłoszenie o Balu Mundurowych ZZ KADRA Informuję, że Bal Mundurowych 2017 odbędzie się dnia 18 lutego 2017 roku w lokalu Hotel Korona Spa & Wellness w Zemborzycach Tereszyńskich. Zapisy uczestników Balu będą przyjmowane od 02 stycznia 2017 roku w biurze ZZ KADRA. Formą zapisów jest złożenie w biurze Związku wypełnionego wniosku o dofinansowanie z ZFŚS (druk nr 4 dostępny na stronie lw.com.pl – ekstranet, lub w biurze Związku), liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na wniosku koniecznie proszę zaznaczyć, czy zgłaszani uczestnicy będą korzystać ze zorganizowanego transportu na imprezę. Stanisław Ćwirko Informacje dodatkowe: Koszt imprezy – 400 zł od pary, dofinansowanie z ZFŚS zgodnie z regulaminem. Osoby które chciałyby skorzystać z noclegu po imprezie muszą zarezerwować miejsca w hotelu i opłacić je we własnym zakresie. Gdyby okazało się, że w hotelu Korona nie ma już wolnych miejsc, to iformuję, że w odległości do 5 km są jeszcze cztery hotele. Dowóz par zakwaterowanych w tychże hotelach na bal i po balu zapewnimy. Zorganizowany dowóz uczestników imprezy – będą autobusy z Łęcznej przez Lublin; na wnioskach o dofinansowanie koniecznie proszę dopisać na dolnym marginesie, czy będziecie korzystać z autobusu. Jeśli nie to również proszę dopisać. pozdrawiam, szczęść Boże – Stanisław Ćwirko