UWAGA ! Do organizacji związkowych działających w LWB docierają informacje o próbie werbowania do pracy w weekendy przez spółki inne niż Korporacja Gwarecka. Problem na razie dotyczy głównie osób dozoru, ale może to być „pierwsza jaskółka”.

Apelujemy o zignorowanie takich prób do czasu ustalenia przez te spółki z organizacjami związkowymi stawek wynagrodzenia za pracę w soboty i niedziele.

Podpisywanie umów o pracę na warunkach mniej korzystnych niż warunki w KG spowoduje obniżenie wyceny wartości pracy w dni ustawowo wolne od pracy i w dużym stopniu utrudni nam negocjowanie korzystnych warunków płacy w przyszłości.

Nie dajcie się skusić, długofalowo korzystniej jest odpuścić sobie pracę za stawki poniżej wartości rynkowej, niż poprzez podejmowanie pracy spowodować precedens i spadek wynagrodzeń. Nie stajemy tym apelem w obronie KG, apelujemy jedynie o rozsądek. Szczęść Boże