Odpowiedź Zarządu LWB na pismo ZZ LWBWitajcie, załączam skan odpowiedzi Zarządu LWB na nasze pismo z dnia 15.03.2017 r w sprawie polityki wynagrodzeń. W związku z rozbieżnościa stanowisk na dzień 28.03.2017 r. zaplanowaliśmy spotkania z załogą o godzinach: 06:00, 12.00, 18.00, 24.00, równocześnie na wszystkich polach Bogdanki, zapraszam do aktywnego udziału – Szczęść Boże – Stanisław Ćwirko.