Związki Zawodowe działające przy LW „Bogdanka” S.A. informują, że po kilku turach rozmów z Zarządem Spółki udało się uzyskać kompromis dotyczący polityki wynagrodzeń w roku 2017 i podpisać porozumienie w tej sprawie skutkujące od dnia 01.01.2017 r. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu zarówno reprezentantów Związków jak również Zarządu udało się dojść do porozumienia bez podejmowania jakichkolwiek drastycznych kroków przez strony. Realizacja porozumienia oznacza podniesienie stawek bazowych (stawki osobistego zaszeregowania) o 2,5 % i wypłatę premii za realizację zadań w wysokości 2% rocznego osobistego wynagrodzenia płatnej w dwóch ratach: do 15 lipca za realizację zadań w pierwszym półroczu, do 15.01.2018 r. za realizację zadań w 2017 r., i oznacza wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 4,5 % w stosunku do wynagrodzenia bazowego równego 7.165,19 zł z 2013 roku oraz równocześnie o 2,0 % w stosunku do wykonania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 roku. Wyrównanie za okres styczeń – luty 2017 r. zostanie wypłacone do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Szczęść Boże Stanisław Ćwirko