BŁYSKAWICA !!! W Panoramie Lubelskiej (TVP 3 Lublin) 19 lipca o godz. 21.30 mogliśmy wysłuchać odczytanego oświadczenia Zarządu Enea. Puste deklaracje i oczywiste manipulacje. Nikt z Zarządu nie odważył się wystąpić przed kamerami TVP 3 Lublin, nikt nie podpisał się z imienia i nazwiska. Zamiast Zarządu naszej kopalni wypowiada się do mediów Enea. Czy to wskazuje na samodzielność naszej kopalni, czy też potwierdza odebranie nam samodzielności? Związki Zawodowe nie boją się stanąć przed kamerami. Związki Zawodowe przedstawiły jasne postulaty – zaprzestanie stosowania kodeksu Grupy Kapitałowej ENEA w naszej spółce. Do Zarządu Enea mówimy jasno: – nie pozwolimy na zawłaszczanie naszej kopalni, – nie damy pieniędzy na realizację bzdurnych pomysłów dyrektorów z Poznania, – Zarząd Enea powinien głęboko przemyśleć swoje dotychczasowe stanowisko, – Skoro Enea odmówiła podpisania Porozumienia z nami w październiku 2016 roku, to o jakim dialogu ma teraz czelność pisać do naszej, lubelskiej telewizji. Przypominamy fakty: 1. Zmiany statutu Spółki LW „Bogdanka” – był dialog? O pomysłach Zarządu Enea dowiedzieliśmy się z komunikatów. Nikt z Enei, ani z Zarządu naszej Spółki nie wspomniał o projektach, tak by choćby zapytać co o tym myślą pracownicy. Pisemnie protestowaliśmy, nasz protest został odczytany na walnym i złożony przewodniczącemu zgromadzenia. Jaka była reakcja? Żadna. Potem próbowano nas oszukać, że zmiany w żaden sposób nie zagrażają autonomii Bogdanki. 2. Jak działają Enea i nasz Zarząd? Podejmują decyzje, a potem gdy przestraszą się konsekwencji próbują wmówić wszystkim, że nic się nie dzieje albo, że jest dialog. 3. Na nasze żądanie poparte przez Ministra Energii zawarto z nami w październiku 2016 roku porozumienie. 4. Celem naszym było ustalenie zasad dialogu w sprawie, tzw. ładu korporacyjnego Grupy ENEA. 5. Ten „ład Enea” to dziesiątki kilogramów dokumentów, zawierających rozkazy jak kopalnia ma działać. Przesyłano je nam w częściach, dokumenty były niekompletne, później wielokrotnie zmieniane. Teraz wmawia się nam, że to była konsultacja. To są kpiny, a nie konsultacja. Żaden z dokumentów przysłanych przez Enea nie został nam przedstawiony do konsultacji w trybie uzgodnionym porozumieniem. Nie istnieje także żadne porozumienie potwierdzające dokonanie konsultacji w celu wprowadzenia czegokolwiek do stosowania w LWB. Zarządowi LW Bogdanka brak porozumienia ze związkami nie przeszkadza i podejmuje uchwały o przyjęciu dokumentów do stosowania. Tak działają uczciwi partnerzy? Pomimo katastrofalnych dla Zarządu LWB wyników referendum prace nad dostosowaniem i wdrożeniem kolejnych, nowo tworzonych dokumentów bez konsultacji ze stroną społeczną są kontynuowane. Panowie z Zarządów! Dalej będziecie twierdzić, że wszystko jest w porządku?!!! Chcecie, żeby Pracownicy przypomnieli Wam, kto wydobywa węgiel?!!! Najwyższy czas oprzytomnieć! Cierpliwość Górnika ma swoje granice!!!