OGŁOSZENIE BARBÓKOWY ZJAZD RODZIN Związki Zawodowe LW Bogdanka uzyskały zgodę KRZG na organizację Barbórkowego zjazdu członków rodzin pracowników LWB w dniu 19 listopada 2017 roku (niedziela). Na ZZ „KADRA” przypadło 80 miejsc. Zapisy osób do zjazdu prowadził będzie przewodniczący Związku kol. Stanisław Ćwirko. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną – adres e-mail kadra@lw.com.pl od dnia 09 października. W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL osoby zjeżdżającej, Imię, nazwisko, oddział osoby zgłaszającej. Pierwszeństwo w kwalifikacji na liście uczestników zjazdu mają: – Osoby zgłaszające deklarują swój zjazd jako opiekun grupy – przewodnik, – stopień pokrewieństwa osoby zjeżdżającej ze zgłaszającym (wielu zgłasza kolegów, przyjaciół itp. – owszem, ale jeśli będą wolne miejsca po wyczerpaniu listy członków rodzin pracowników LWB – członków ZZ „Kadra”, – przynależność do ZZ „Kadra”, – kolejność zgłoszeń. Szczęść Boże