W związku z prowadzonymi nadal przez KZ NSZZ „Solidarność” zapisami zawaidamiam, że kompletne listy osób zakwalifikowanych do zjazdu bedą opublikowane w dniu 13 listopada 2017 r. na tablicach i stronach www – Szczęść Boże