Ogłoszenie o Balu Mundurowych ZZ „KADRA” Informuję, że Bal Mundurowych 2018 odbędzie się dnia 03 lutego 2018 roku w Hotelu LUXOR w Lublinie. Zapisy uczestników Balu będą przyjmowane od 05 grudnia 2017 roku w biurze ZZ „KADRA”. Formą zapisów jest złożenie wypełnionego wniosku o dofinansowanie z ZFŚS (druk nr 4 dostępny na stronie lw.com.pl – ekstranet, lub w biurze Związku), liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na wniosku koniecznie proszę zaznaczyć, czy zgłaszani uczestnicy będą korzystać ze zorganizowanego transportu na imprezę. Do dyspozycji uczestników spotkania pozostają 62 pokoje hotelowe, które można rezerwować we własnym zakresie. Podając hasło „kadra” przy rezerwacji uzyskacie zniżkę. Szczęść Boże – Stanisław Ćwirko