OGŁOSZENIE Zarząd Związku Zawodowego „KADRA” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.8w Bogdance podjął uchwałę Nr 8/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów Związku na dzień 06 czerwca 2018 roku w sali „Perłowej” stołówki PHU „Górnik” Sp. z o.o. Początek zebrania ustala się na godzinę 14:50 , w przypadku braku kworum o którym mówi § 16 Statutu ustala się drugi termin w tym samym dniu tj. 06 czerwca o godzinie 15:00. ZARZĄD ZZ „KADRA” LW „Bogdanka” S.A..