Klauzula informacyjna -zjazd Barbórkowy 25102018 Witajcie, uczestnicy wycieczek na dół w dniu 02.12.2018 muszą zapoznać się z zamieszczoną klauzulą, a podpisane potwierdzenie wraz z danymi osobowymi niezbędnymi do uzyskania zgody na uczestnictwo w wycieczce dostarczyć do biura Związku. Szczęść Boże, Stanisław Ćwirko