Informuję, że od 01 stycznia 2019 r. czas pracy średniego dozoru ruchu pod ziemią ulega wydłużeniu z 7,5 godz. do 8 godz. (wprowadzono odpowiednie zmiany w regulaminie pracy). W związku z tym obowiązywać będzie nowa tabela stawek płac zasadniczych dla omawianej grupy pracowników ( tabela 3E – dotychczasowe stawki ulegają podwyższeniu o 4,7 %). Co do zasady dozór sprawuje nadzór nad zmianą roboczą w/g rozkładu pracy podległej zmiany, a wydłużenie czasu pracy i związane z tym podniesienie stawek płac zasadniczych, spowodowane jest koniecznoscią wykonania czynności dokumentujących podległą zmianę po wyjeździe z dołu, co w/g wniosków pokontrolnych PIP stanowi świadczenie pracy na rzecz pracodawcy. Porozumienie zostało podpisane przez strony ZUZP w dniu 21.12.2018 r., obowiązuje od 01.01.2019 r. Życzę wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku – Szczęść Boże, Stanisław Ćwirko