BAL MUNDUROWYCH INFORMACJE ORGANIZACYJNEInformacje w załączniku, szczęść Boże, Stanisław ĆwirkoHarmonogram, Bal Mundurowych 02.03.2019