Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłacania zasiłku chorobowego w wysokości 80% wynagrodzenia.
  • Pracodawca ma prawo wypłacać dodatek do zasiłku „kodeksowego” i nasz pracodawca do końca ubiegłego roku z tego prawa korzystał dopłacając do każdego „L-4” 20-to procentowy dodatek. Efektem takiego rozwiązania był nadmierny, nieuzasadniony wzrost absencji chorobowej. Przebywanie na L-4 było dla niektórych, na szczęście nielicznych pracowników, opłacalne (sami wiecie, że nie wszystkie zwolnienia były uzasadnione). Powszechnie panuje przekonanie, że „zabrano 20%”. Nic bardziej mylnego, już w grudniu przy zawieraniu porozumień zmieniających w tym zakresie ZUZP związki zawodowe zarządały, aby środki zaoszczędzone na zmniejszonych wypłatach zasiłków chorobowych były wypłacane załodze w innej formie. W związku z tym od kwietnia tego roku pieniądze z tychże oszczędności  będą w całości przeznaczone na wypłatę kwartalnej premii motywacyjnej (za pierwszy kwartał w kwietniu). Zarząd przystał na naszą propozycję dwukrotnego zwiększenia „zaoszczędzonej” kwoty. Co to oznacza: za pracę Spółka będzie wypłacała dodatkową, kwartalną premię, a jeśli pracownikowi przytrafi się choroba otrzyma wynagrodzenie zgodnie z obowiązujacym powszechnie prawem, również za okres niezdolności do pracy. Sądzimy, że takie rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia absencji chorobowej w pracy, a tym samym do obniżenia kosztów pracy i jednocześnie będzie korzystne dla pracowników „dbających o zdrowie”. Kwoty wypłacane kwartalnie z tytułu omawianej premii nie będą powalające, ale widoczne na rachunkach.
  • Pracownik wykorzystujący urlop wypoczynkowy otrzyma omawianą premię w pełnej wysokości.
  • O szczegółach ustaleń powiadomimy Was tuż po Świętach.
  •     Sprawa druga – Pana który na portalu społecznosciowym opublikował nazwiska kilku sztygarów w niepochlebnym kontekście informuję, że naruszył prawo (artykuł 23 kodeksu cywilnego, oraz artykuł 212 kodeksu karnego) i powinien liczyć się z konsekwencjami w zakresie orzeczonym przez właściwy sąd (zachęcam do zapoznania się z wymienionymi artykułami i przygotownia się do rozprawy)

Kończąc życzę Wam wszystkim i Waszym rodzinom zdrowych, wesołych Świąt Wielkiej Nocy, pogody w sercu i na spacerze oraz z umiarem mokrego „dyngusa” – Szczęść Boże – Stanisław Ćwirko