Witajcie, w cudzysłowie  załączam informację dotyczącą nowego ubezpieczenia grupowego na życie, w załączniku znajdziecie również wyliczenie zmiany waszych kosztów w związku ze współfinansowaniem , szczęść Boże, Stanisław Ćwirko   ubezpieczenie grupowe „W związku z zakończeniem umowy ubezpieczenia grupowego dla pracowników z Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z dniem 24.05.2019 r. i zawarciem nowej, korzystniejszej umowy na grupowe ubezpieczenie z Ubezpieczycielem Grupa Generali Polska zapewniającą naszym pracownikom możliwość nieprzerwanego ubezpieczenia na życie zostały podjęte działania mające na celu sprawnego przystąpienie do tego ubezpieczenia. Wobec powyższego, w dniach od 13.05.2019 r. do 24.05.2019 r. przedstawiciele ubezpieczyciela będą pełnili dyżury na wszystkich polach w godzinach 7:30 – 15:30. Osoby te będą służyć pomocą naszym pracownikom, aby sprawnie i prawidłowo wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia co zabezpieczy ich interesy i zapewni wypłatę ewentualnie powstałego roszczenia. Jeżeli pracownik nie wypełni i nie podpisze deklaracji oraz oświadczenia do ubezpieczenia nie będzie ubezpieczony od 25 maja. Dodatkowo, z uwagi na podpisanie ze stroną społeczną protokołu dodatkowego nr 69, Ubezpieczenie Grupowe od 25 maja 2019 r. będzie współfinansowane przez Pracownika i Pracodawcę (każdy pracownik uzyska grupowe ubezpieczenie na życie po cenie dużo niższej niż detaliczna). Dofinansowanie ze strony Pracodawcy wynosi 70,75 zł – pozwala to pokryć prawie cały koszt ubezpieczenia grupowego (miesięczna dopłata ze strony pracownika wyniesie tylko 1,00 zł). Od kwoty dofinansowania (70,75 zł) Pracownikowi zostanie potrącony tylko podatek (a nie jak do tej pory również składki ZUS). Aby w pełni móc skorzystać z powyższych świadczeń do 24 maja 2019 r. należy złożyć nową deklarację przystąpienia do ubezpieczenia oraz oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń składek na dobrowolne ubezpieczenie grupowe. Deklaracje i oświadczenia pracowników podpisywane są u planistów oddziałowych począwszy od 13 maja 2019 r. W załączeniu przesyłamy wzór deklaracji i oświadczenia oraz wyciąg z umowy i ulotkę informacyjną.”