Witajcie, niniejszym wyjaśniam skąd wzięła się konieczność ustalenia w regulaminie LWB precyzyjnie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, również osób opłacanych zgodnie z tabelą 3-E naszego ZUZP czyli osób dozoru ruchu dołowego. Od stycznia 2019 obowiązuje znowelizowana wersja ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – zmieniono zapis par. 6 ust 1) pkt a) – w załączeniu, na czerwono zaznaczyłem dodane słowa, Szczęść Boże, Staszek Ćwirko  godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy