Witajcie, zbliża się koniec kadencji władz naszego Związku. Kończymy 27 listopada tego roku i dlatego należy przeprowadzić wybory delegatów do Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku na kadencję 2019-2023. Obecny Zarząd termin wyborów na delegatów związku ustalił na dni: 5 listopada  w polu Bogdanka, 6 listopada w polu Nadrybie i 7 listopada w polu Stefanów. Załączam zasady wyboru delegatów ustalone uchwałą nr 15/19 Zarządu Związku z dnia 08 sierpnia, podział oddziałów Spółki na okręgi wyborcze oraz ogłoszenie o wyborach. Po ustaleniu i opublikowaniu wyników wyborów delegatów, 27 listopada odbędzie się sprawozdawczo wyborcze WZDZ, w czasie którego wybierzemy władze naszego związku na lata 2019-2023. Apeluję o aktywny udział w wyborach. Obecny przewodniczący związku nie będzie kandydował na kolejną kadencję, zatem dobrze byłoby przemyśleć, kto go zastąpi w kolejnej kadencji. Zapoznajcie się proszę z treścią zawartą w załącznikach, Szczęść Boże, Stanisław Ćwirko 15.19 w spr zasad wyboru delegatów na WZDZ  Wykaz okręgów z działami 5-7.XI.2019  Ogłoszenie o wyborach Delegatów na WZD ZZ KADRA LW