Witajcie, wczoraj tzn. 27 listopada 2019 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Związku podczas którego skwitowano Zarząd Związku VIII kadencji i wybrano władze na kadencje IX od 01 12.2019 do 30.11 2023.  Przewodniczącym Związku wybrano kolegę Piotra Szelesta, dotychczasowego sztygara oddziałowego GRP-2. W skład Zarządu Związku wybrano: Dariusz Batyra – v-ce przewodniczący, Maciej Mazur – v-ce przewodniczący, Grzegorz Pawlak-sekretarz, Grzegorz Wojno – skarbnik, Artur Brzozowski – członek zarządu, Emil Dobosz – członek zarządu. Ustępujący Zarząd życzy nowo wybranym wielu sukcesów i skuteczności w działaniu. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Mirosław Raczyński, Danuta Piasecka-Klimek, Joanna Domaciuk, również temu ciału związkowemu życzymy skuteczności,  Szczęść Boże, Stanisław Ćwirko