Członkom ZZ "Kadra" przypominamy że: Uchwałą nr 9/VIII/2016 z dnia 11.02.2016r 
przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
 1. Zgon Członka Związku (otrzymuje współmałżonek lub dzieci) kwota w wysokości - 1500 zł.
 2. Urodzenie dziecka kwota w wysokości - 750 zł.
 3. Zgon w rodzinie ( współmałżonek, dzieci, rodzice, teściowie) kwota w wysokości - 750 zł.

Szczęść Boże

Piotr Szelest