KOMUNIKAT DO ZAŁOGI

NA TEMAT ROZMÓW PŁACOWYCH

  W dn. 11 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli strony związkowej z Pełnomocnikiem Zarządu ds. kontaktów ze związkami zawodowymi. Strona społeczna przedstawiła Pełnomocnikowi Zarządu wspólne, konkretne propozycje do wiadomości Zarządu LW „Bogdanka” przed kolejną turą negocjacji płacowych w dniu 14 lutego 2020 roku. W razie niedotrzymania terminu lub niezadowalających  efektów rozmów, strona związkowa podejmie dalsze kroki przewidziane prawem o związkach zawodowych.