Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie własne, naszych najbliższych i za funkcjonowanie naszego zakładu pracy.   Co musimy wiedzieć? Koronawirus, podobnie jak grypa, zaczyna się w górnych drogach oddechowych i rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ponieważ wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, więc powietrze w kopalni nie jest zagrożeniem.   Bezwzględnie wszystkich nas obowiązuje zasada szczególnej ostrożności. Należy zwracać uwagę na skupiska większej liczby osób np. w łaźni, poczekalni na powierzchni i pod ziemią oraz w czasie jazdy szybem. Na łaźniach należy stosować środki ostrożności opisane poniżej. Proszę pamiętać, że osoba zakażona zaraża także wtedy gdy nie ma jeszcze objawów. Dlatego podchodząc odpowiedzialnie traktujmy siebie samych jako potencjalnych chorych. Każdy pracownik odpowiada osobiście za przestrzeganie tych zasad. Funkcjonujemy w warunkach nadzwyczajnych, w których dostępność preparatów dezynfekujących i innych środków jest ograniczona. Dlatego musimy działać rozważnie, używać dostępnych zasobów racjonalnie i rozumieć sytuacje ewentualnych chwilowych jego braków. Jak się zabezpieczać?
 • Zakładamy i nosimy maski w poczekalniach, klatce szybowej i innych skupiskach pracowników. Każdy pracownik odpowiada za to osobiście.
 • Często myjemy ręce wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.
 • Unikamy dotykania dłońmi oczu, nosa i ust, ponieważ rękami dotykamy wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie nosa lub ust może więc spowodować przeniesienie się wirusa.
 • Kiedy kaszlemy lub kichamy, zawsze zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą trzeba jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce. Każdy pracownik odpowiada za to osobiście.
 • Regularnie dezynfekujemy telefony i inne miejsca, których często dotykamy typu klamki, blaty, włączniki świateł – one również powinny być starannie dezynfekowane.
 • Dbamy o odporność organizmu, czyli pamiętamy o zdrowym odżywianiu, nawodnieniu organizmu i wysypianiu się.
 • Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Starajmy się także ograniczyć kontakty dzieci z seniorami. Dzieci są bowiem często nosicielami wirusa, same nie mają objawów, ale dla swoich dziadków mogą stać się źródłem zakażenia.
 • W przypadku choroby, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – nie należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie należy pozostać w domu i zasięgnąć telefonicznie porady lekarza rodzinnego. Każdy pracownik odpowiada za to osobiście.
 • Wirus i środki bezpieczeństwa nie powinny być przedmiotem żartów i drwin: w obecnej sytuacji nie tylko nie są one na miejscu, ale mogą prowokować plotki i siać panikę. Szanujmy siebie nawzajem. Każdy pracownik odpowiada za to osobiście.
Jakie zasady już wprowadziliśmy w kopalni?
 • Unikamy kontaktów bezpośrednich: zgromadzeń przed biurami, w biurach, na korytarzach, klatkach schodowych, cechowni, lampowni itp.
 • Obowiązek unikania podczas używania identyfikatora dotykania czytników – wystarczy zbliżyć go na odległość ok. 5 mm. (dotyczy czytników ,,wejścia”, ,,wyjścia”, ,,zjazdu” i ,,wyjazdu” oraz bramek „kołowrotków”). Każdy pracownik odpowiada za to osobiście.
 • Podczas zjazdu klatką szybową obowiązkowo nakładamy maski. Każdy pracownik odpowiada za to osobiście.
 • Podczas zjazdu klatką szybową unikamy stania w klatce twarzą w twarz. Nie wyrzucamy półmasek w miejscach do tego nie przeznaczonych, nakładamy je i zdejmujemy w lampowni.
 • Wydawanie półmasek w rękawicach ochronnych.
 • Wyłączenie części urządzeń, obsługiwanych dotykiem użytkownika (automaty sprzedażowe, windy, elektroniczne kioski pracownicze.
 • Wysyłanie pracowników na zaległe urlopy.
 • Stanowczo zalecamy rezygnację z niepotrzebnych spotkań i załatwianie spraw na odległość (przez okienko, telefonicznie, mailem itp.)
 • Minimalizacja, a w niektórych przypadkach zakaz odwiedzin interesantów.
 • Każdy ma bezwzględny obowiązek bezzwłocznego zgłaszania bezpośrednim przełożonym faktu jego powrotu lub powrotu osób z bezpośredniego otoczenia z rejonów występowania potwierdzonych przypadków zakażenia. Przełożeni są zobowiązani przekazywać każdy zgłoszony przypadek do Działu Spraw Pracowniczych.
 • Wstrzymaliśmy do odwołania zasady przyznawania premii specjalnej za brak absencji.
 • Zawiesiliśmy wyjazdy służbowe , ograniczyliśmy spotkania wewnętrzne i zewnętrzne. Zalecamy ich odwołanie lub zastąpienie telekonferencjami.
 • Ograniczyliśmy wizyty interesantów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wszystkie osoby, mające do załatwienia sprawy prosimy o odłożenie wizyty lub kontakt zdalny (telefon, e-mail).
 • Wstrzymaliśmy także wszelkie organizowane dla pracowników inicjatywy: wycieczki, udział w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i innych.
 • Wprowadziliśmy zasadę witania się ze sobą bez podawania ręki.
  Jakie zasady wprowadzimy w kopalni w przyszłym tygodniu?
 • Powszechna dostępność płynów dezynfekujących (trwają intensywne prace nad pozyskaniem odpowiedniej ilości tych preparatów). Możliwie często będą prowadzone dezynfekcje wielu miejsc, z którymi mają Państwo kontakt. Każdy pracownik będzie miał obowiązek zadbać o dezynfekcję stanowiska pracy, siedziska, sterowników, rozdzielaczy, kabin operatorów i kolejek itp. Dezynfekujemy je w maskach i rękawicach.
 • Każdorazowo przeprowadzimy dezynfekcję pięter w klatkach szybowych.
 • Możliwie gęste umieszczone zostaną preparaty do dezynfekcji rąk (łaźnie, lampownie, samochody służbowe, lokomotywy, biura, toalety, pomieszczenia socjalne, wejścia do budynków, stołówki, bary, sklepy itp.).
 • Dezynfekcja sprzętu izolującego do ochrony dróg oddechowy typu OXY K 50 S i urządzeń do ciągłego pomiaru gazów.
 • Pomiar temperatury ciała osób wchodzących na teren kopalni.
 • Określenie kluczowych stanowisk możliwych do pracy zdalnej.
  Za co, pracowniku, odpowiadasz osobiście? 
 • Za prawidłowe stosowanie zasad higieny osobistej (mycie rąk, unikanie kontaktów osobistych i zachowań ryzykownych)
 • Za realizację obowiązku nie przychodzenia do pracy, gdy masz objawy choroby.
 • Za obowiązek informowania przełożonego o wszystkich podejrzanych sytuacjach.
 • Za stosowanie środków ochrony osobistej (maski, rękawice)
 • Za jazdę klatką szybową w masce, unikając stania twarzą w twarz z kolegami.
 • Za niedotykanie bez koniecznej potrzeby przedmiotów, urządzeń, przycisków, kranów itp. – także za niedotykanie butelką końcówki kranu tzw. „wodopoju”.
 • Za stosowanie się do zaleceń minimalizowania ryzyk podczas pracy.
 • Za zmniejszenie ilości spotkań i udziału w zgromadzeniach osób.
  Co bezwzględnie zalecamy?
 • Restrykcyjne stosowanie zasad higieny oraz dezynfekowanie kurków, przycisków itp. podczas korzystania z pomieszczeń socjalnych, łaźni
 • Nie dotykanie kranów podczas poboru wody i napojów oraz ich dezynfekcja (tzw. „wodopoje”)
 • Nie korzystanie z klimatyzacji, częste wietrzenie biur, pomieszczeń itp.
 • Trwałe wyłączenie kuchenek elektrycznych.
  Oczekujemy od wszystkich Państwa potraktowania sprawy w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnych emocji, za to w zgodzie z zaleceniami specjalistów i obowiązującymi procedurami. Zachowania odpowiedzialne obowiązują nas wszędzie: w pracy, ale także w domu, na ulicy, w sklepie i we wszystkich miejscach, w których przebywamy.   Stale pracujemy nad kolejnymi działaniami, o których będziemy na bieżąco informować.   Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych.   Zachowujmy się odpowiedzialnie i stosujmy do zaleceń służb sanitarnych.   Z wyrazami szacunku, Artur Wasil, Adam Partyka, Artur Wasilewski, Dariusz Dumkiewicz.