Z W I Ą Z E K    Z A W O D O W Y   „K A D R A”

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. w BOGDANCE

   

Bogdanka 27.04.2020 r

   

Zarząd LW „Bogdanka” S.A.

          w Bogdance

 

Zarząd Związku Zawodowego „Kadra” LW Bogdanka S.A. sprzeciwia się uleganiu żądaniom niektórych organizacji związkowych działających w Spółce w sprawie dokonywania bezpodstawnych zmian personalnych.

Przedstawione żądania dalece wykraczają poza zadania i uprawnienia organizacji związkowych, uleganie im stanowić będzie niebezpieczny dla funkcjonowania Spółki precedens. Owszem, prawem organizacji związkowych jest informowanie Zarządu Spółki, o zgłaszanych przez załogę problemach, również dotyczących sposobu wykonywania obowiązków przez osoby dozoru i kierownictwa kopalni. Jedynie Zarząd Spółki ma prawo do oceny zasadności zgłaszanych wniosków i wdrażania rozwiązań mających doprowadzić do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.

Jako Zarząd Związku Zawodowego „Kadra” LW Bogdanka S.A. stoimy na stanowisku, że podejmowane decyzje personalne powinny zależeć wyłącznie od doświadczenia, wiedzy i umiejętności pracowników.

 

Zarząd ZZ „Kadra” LW Bogdanka S.A.