W środę 29.07.2020 obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka S.A.  W wyniku podjętych uchwał ZWZ powołało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  1. Izabela Antczak-Bogajczyk
  2. Dariusz Batyra
  3. Anna Chudek
  4. Szymon Jankowski
  5. Bartosz Rożnawski
  6. Michał Stopyra

  ZWZ udzieliło absolutorium za miniony rok członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej.

  Wybranym członkom Rady Nadzorczej gratulujemy. Życzymy owocnej działalności oraz satysfakcji z wyników pracy. Szczególne słowa wsparcia kierujemy do kol. Bartka i kol. Dariusza.  Liczymy na współpracę.

                                                                                           Szczęść Boże

                                                                                        Artur Brzozowski