Pracowniczy Program Emertytalny (PPE) – informacja dla osób zatrudnionych w LW „Bogdanka” S.A. przez okres minimum 3 lat.
Zgodnie z treścią Działu I punkt 1 i 2 Umowy Zakładowej warunkiem uczestnictwa w Programie PPE jest zatrudnienie w LW „Bogdanka” S.A. przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa.
Deklaracje składać można w pokoju nr 98, 99, 100 w starym budynku Zarządu piętro I.
Umowę Zakładową PPE, deklaracje uczestnictwa oraz pozostałe materiały można znaleźć na stronie
LW „Bogdanka” S.A. → zakładka DLA PRACOWNIKA → informacje o PPE.
Zapraszamy🙂