W uroczystościach upamiętniających rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej członkowie ZZ KADRA LW Bogdanka S.A. wystawili poczet sztandarowy i złożyli kwiaty pod krzyżem. W ten sposób wspólnie oddano hołd bohaterom walk o wolną Polskę oraz ofiarom represji i zbrodni.