W dniu 8 września 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZZ KADRA. Porządek  obrad zawierał punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Statutu Związku i przyjęciu nowego brzmienia.  Uchwała w tej sprawie została podjęta też wcześniej na Walnym Zebraniu Delegatów Związku w dniu 9 czerwca 2021 roku, jednak jej treść nie umożliwiła zarejestrowania znowelizowanego Statutu Związku przez Krajowy Rejestr Sądowy. W załącznikach protokół zebrania oraz treść podjętej uchwały. protokół uchwała