Zapraszam do skorzystania z programu LOTOS BIZNES wszystkich członków ZZ KADRA LW „Bogdanka” S.A. Karta programu LOTOS BIZNES daje możliwość korzystania z usług stacji benzynowych LOTOS wg zniżek zamieszczonych w tabeli w załączniku. Jak przystąpić do programu? Każda osoba zainteresowana przystąpieniem do programu wypełnia wniosek o wydanie karty – uzupełnienie pól z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz złożenie dwóch podpisów zainteresowanej osoby w wyznaczonych miejscach. Pierwsze zebrane wnioski wyślę do centrali 8 listopada. Następne 8 dnia każdego miesiąca. Czas oczekiwania na wyrobienie kart to około 2 tygodnie. Karty będą do odbioru w biurze   ZZ KADRA. Rezygnacja z programu następuje na wniosek uczestnika lub z chwilą wystąpienia ze związku. Zapraszam do biura ZZ KADRA.   Szczęść Boże, Artur Brzozowski