Skromne uroczystości Barbórki 2021 roku odbyły się w Łęcznej.
W kościele Świętej Barbary została odprawiona Msza św. w intencji górników i ich rodzin. Członkowie ZZ KADRA LW Bogdanka SA wystawili poczet sztandarowy i uczestniczyli w oprawie liturgicznej.
W trudnym okresie pandemii na uroczystość przybyło niewiele osób.
Nie znaczy to jednak, że jako Brać Górnicza zapomnieliśmy o solidarności jaka łączy wielotysięczną załogę naszej kopalni.
NIECH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN!