Na dzień 24.01.2022 roku planowane jest wspólne zebranie Zarządów związków zawodowych działających w naszej Spółce. Podczas obrad omówiony zostanie przebieg ostatnich negocjacji płacowych oraz projekt porozumienia płacowego. Celem spotkania jest uzgodnienie wspólnego stanowiska związków zawodowych w sprawie dalszych działań w temacie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w LW „Bogdanka” S.A.                                                                                                                                   Szczęść Boże Artur Brzozowski