Zapraszamy do biura ZZ KADRA po odbiór kart rabatowych LOTOS (BIZNES-GOTÓWKOWA). Karty zostaną wydane dla członków Związku, którzy złożyli wnioski do dnia 8 stycznia 2022 roku 🚗.                                                                                               Szcześć Boże                                                                                                               Artur Brzozowski