W wyborach do Rady Nadzorczej Enea S.A. przeprowadzonych w dniach 22-23 marca żaden z kandydatów nie uzyskał liczby głosów większej niż 50% ważnych kart użytych w głosowaniu.  W związku z tym, zgodnie z regulaminem, odbędzie się druga tura wyborów.  W drugiej turze uczestniczy 6 kandydatów.  Wybrane, przez pracowników Grupy Kapitałowej Enea, zostają osoby, które łącznie spełnią następujące warunki: a) w wyborach uzyskały ilość głosów większą niż 50% ważnych kart użytych w głosowaniu, b) kolejno uzyskały największą liczbę głosów, c) mieszczą się w liczbie członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników (3 osoby). Druga tura wyborów odbędzie się 4 kwietnia w godzinach od 5.00 do 22.00 oraz 5 kwietnia od 5.00 do 15.00. Zachęcamy do oddania głosu.