W dniach 4-5 kwietnia odbyła się II tura wyborów na członków Rady Nadzorczej Enea S.A. Poniżej podajemy wyniki głosowania w okręgu wyborczym LW „Bogdanka” S.A.:
1. Mazur Maciej 1176
2. Grygiel Bartłomiej 1093
3. Romańczuk Mariusz 1011
4. Damasiewicz Mariusz 325
5. Pliszka Mariusz 320
6. Bieniek Sebastian 155
Liczba osób uprawnionych do głosowania 4872
Liczba osób głosujących 2224
Liczba ważnych kart użytych w głosowaniu 2177.
Wyniki głosowania w Grupie Kapitałowej Enea:
1. Pliszka Mariusz 4044
2. Romańczuk Mariusz 3796
3. Damasiewicz Mariusz 3247
4. Grygiel Bartłomiej 1952
5. Bieniek Sebastian 1944
6. Mazur Maciej 1803
Liczba osób uprawnionych do głosowania 17336
Liczba osób głosujących 8433
Liczba ważnych kart użytych w głosowaniu 8147
Żaden z kandydatów nie uzyskał liczby głosów większej niż 50% ważnych kart użytych w głosowaniu, w związku z tym zgodnie z Regulaminem nie dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Enea S.A. wybieranych przez pracowników.
Dalsze informacje na ten temat przekażemy w kolejnych wiadomościach.
                                                                                     Szczęść Boże
                                                                                  Artur Brzozowski