W sobotę 18 czerwca do Bogdanki przyjechał wicepremier Jacek Sasin, szef gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal, prezes Enea Paweł Majewski oraz marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Wizyta związana była z przejęciem przez Skarb Państwa akcji LW „Bogdanka” S.A. Na podstawie uchwały przyjętej w dniu 14 czerwca przez Radę Ministrów został podpisany list intencyjny w tej sprawie. List intencyjny inicjuje działania niezbędne dla przygotowania i dokonania transakcji polegającej na nabyciu przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez spółkę Enea akcji Bogdanki (około 65% ogółu). Można powiedzieć, że podjęte działania są korzystne dla wszystkich stron. Enea planuje wydzielić wytwórcze aktywa węglowe i naturalną konsekwencją jest też zbycie należących do grupy akcji w Bogdance. Pozyskane środki Enea będzie mogła wykorzystać na inwestycje w kierunku zielonej transformacji. Dla Bogdanki otwiera się możliwość wsparcia właścicielskiego dla szeroko pojętego rozwoju. Dla Skarbu Państwa z kolei zwiększa się kontrola nad strategicznym aktywem wydobywczym i jest istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej Polski. Jest jeszcze dodatkowy aspekt tej sprawy – korzyści jakie może uzyskać załoga pracująca w naszej kopalni przy dokonywanej zmianie właściciela. W ocenie ZZ działających w naszej Spółce rodzą się takie możliwości. Na chwile obecną trudno jest mówić o szczegółach i ewentualnych efektach działań, które trzeba podjąć. Temat ten będzie przedmiotem rozmów z Zarządem Spółki oraz z przedstawicielami Rządu RP.                                                                                                                                                                                                               Szczęść Boże                                                                                                                 Artur Brzozowski