Prezydium Porozumienia Związków Zawodowych KADRA wynegocjowało dla członków związku letnią ofertę rabatową w ramach kart pracowniczych W okresie od 1.07 do 31.08.2022 rabaty zostaną zwiększone dla wskazanych niżej produktów do następujących wysokości:   33 gr/l dla Pb95, Pb98 i ON,   38 gr/l dla Pb98 Dynamic i ON Dynamic,   10 gr/l LPG na wszystkich stacjach LOTOS akceptujących karty LOTOS Biznes. Rabaty na pozostałe produkty i usługi w ramach umowy pozostają bez zmian. Dla tej oferty nie wprowadzono dodatkowych limitów ani ograniczeń; zastosowanie będzie miał tylko obowiązujący od początku współpracy limit 2 000 zł zakupów z użyciem karty w miesiącu kalendarzowym.