VI Kongres Forum Związków Zawodowych w dniach 9-10 stycznia 2023 r. wybrał Dorotę Gardias na kolejną kadencję jako Przewodniczącą FZZ. Dariusz Trzcionka został wybrany ponownie Wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych.  Pozostałymi Wiceprzewodniczącymi FZZ wybrani zostali także: Rafał Jankowski (NSZZ Policjantów), Jan Przywoźny (FZZ Kolejarzy), Krystyna Ptok (OZZ Pielęgniarek i Położnych)i  Marek Mnich (NSZZ Solidarność 80), Roman Michalski (OZZZPRC Ruch Ciągły). W VI Kongresie Forum Związków Zawodowych wzięli udział delegaci Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.