ZAKUP SORTÓW MUNDUROWYCH GÓRNICZYCH Osoby zainteresowane zakupem szytych na miarę sortów mundurowych górniczych proszone są o składanie wniosków, wraz z kopią Dyplomu Nadania Stopnia Górniczego do Działu Zakupów (HZZ) pok. nr 210. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.lw.com.pl (Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2010), lub z Działu Zakupów Ostateczny termin przyjmowania wniosków mija 31 maja 2023r. *Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 19/2010 odpłatność pracownika wynosi 33% kosztów zakupu. Przy czym dofinansowanie przez spółkę w wysokości 67% można uzyskać nie częściej niż raz na siedem lat (od kwoty dofinansowania pracownik płaci podatek na ogólnych zasadach).