Od 1 kwietnia 2023 roku funkcjonuje opieka medyczna dla pracowników LWB oferowana przez TUW PZU. Proszę o uwagi dotyczące realizacji świadczeń. W najbliższym czasie będzie organizowane spotkanie związków zawodowych z  przedstawicielami TUW PZU. Uwagi proszę zgłaszać na adres: kadra@lw.com.pl