XLII KARCZMA PIWNA
Związek Zawodowy KADRA oraz Koło SITG Bogdanka organizuje XLII KARCZMĘ PIWNĄ.
Wydarzenie wpisane jest do kalendarza imprez okołobarbórkowych z okazji Dnia Górnika 2023 roku.
Karczma odbędzie się w dniu 9 grudnia 2023 r. o godzinie 17.00. Gwarkowie i ciury karczemne spotkają się w obiekcie Focus Hotel Premium Lublin Confrence & Spa.
Zapisy i składanie wniosków wg ogłoszenia poniżej.
Zapraszamy!!!