Główna Komisja Wyborcza wywiesiła wyniki głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.
Gratulujemy kandydatom, którzy uzyskali największą liczbę głosów:
1. Robert Wietrzyk
2. Paweł Wójcik
Dziękujemy za frekwencję 60,47%