W dniu 15 maja 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego KADRA LW Bogdanka S.A. Poniżej zamieszczamy protokoły z zebrania.