Związek Zawodowy ``Kadra``

LW Bogdanka S.A.


left Związek Zawodowy „Kadra” LW Bogdanka S.A. powstał w 1989 roku pod nazwą Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Ruchu KWK „Bogdanka”. W dniu 29 września 1989 roku zebrała się grupa inicjatywna w liczbie 12 osób będących przedstawicielami dozoru ruchu kopalni „Bogdanka”, podjęła uchwałę o założeniu Związku, opracowała i przyjęła statut organizacji, oraz rozpoczęła czynności związane z prawną rejestracja organizacji.
 
Powodem założenia Związku Zawodowego zrzeszającego relatywnie niewielką liczbę pracowników była potrzeba stworzenia reprezentacji w celu skutecznej obrony interesów kadry inżynieryjno technicznej zakładu, czego nie realizowały działające już w kopalni związki zawodowe. Rejestracja NSZZ Pracowników Dozoru Ruchu KWK „Bogdanka” nastąpiła w dniu 17 października 1989 roku. O dużym zainteresowaniu członkostwem w nowo powstałej organizacji świadczy liczba 112 osób z pośród niespełna 200 osobowej grupy pracowników stricte dozoru ruchu. W tym czasie statut umożliwiał członkostwo w Związku wyłącznie pracownikom dozoru od nadgórnika do nadsztygara.
 
Pierwsze Walne Zebranie odbyło się w dniu 19 listopada 1989 roku, a pierwszym przewodniczącym wybrany został kol. Stanisław Ćwirko, który pełnił tę funkcję do rezygnacji w dniu 14 czerwca 1991 roku. Kolejnym przewodniczącym Związku wybrano kol. Romana Tatarczaka, za którego kadencji poszerzono , w 1996 roku, bazę członkowską organizacji o pracowników administracyjno - biurowych, przyjmując tym samym obowiązek reprezentacji interesów również tej grupy zawodowej. Kolega Tatarczak funkcję przewodniczącego pełnił do 26 listopada 2003 roku, a po jego odejściu na emeryturę przewodniczącym wybrano kolegę Mariana Łupikaszę, który wykonywał obowiązki przez trzy kolejne kadencje, do 27 listopada 2015 roku, kiedy to do wykonywania obowiązków wybrano ponownie kol. Stanisława Ćwirko. Następnie obowiązki przewodniczącego pełnił kol. Piotr Szelest. W dniu 24 czerwca 2020 roku na funkcję przewodniczącego wybrano kol. Artura Brzozowskiego.
 
Na początku istnienia Zarząd Związku zainicjował i aktywnie włączył się w organizację struktur ponadzakładowych w celu uzyskania reprezentatywności grupy zawodowej w całej branży. W efekcie tych działań powstała centrala pod nazwą Porozumienie Związków Zawodowych Dozoru „KADRA”, przy zachowaniu osobowości prawnej organizacji zakładowych. W celu ujednolicenia nazwy członków Porozumienia również nasza zakładowa organizacja przyjęła nazwę Związek Zawodowy „KADRA” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. W początkach działalności Związek skoncentrował się na wypracowaniu satysfakcjonującego wszystkich pracowników kopalni systemu wynagradzania. Przy współpracy pozostałych organizacji związkowych i dyrekcji zakładu opracowano kompleksowy system wynagradzania, który okazał się na tyle satysfakcjonujący wszystkie strony porozumienia, że z kosmetycznymi zmianami, obowiązuje do dnia dzisiejszego.
 
Przez cały okres działalności Związek, wspólnie z pozostałymi organizacjami, aktywnie współpracował z Zarządem kopalni w działaniach restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy kondycji finansowej i technologicznej firmy, rozumiejąc przez to szeroko pojęte bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, zarówno w wymiarze zawodowym jak i socjalnym. Związek jest również organizatorem wielu imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, oraz rozrywkowym, ale celem nadrzędnym nieprzerwanie jest obrona interesów reprezentowanej grupy zawodowej.