Związek Zawodowy ``Kadra``

LW Bogdanka S.A.


ORGANY ZWIĄZKU

Zarząd Związku - wybierany przez Walne Zgromadzenie Delegatów na pięcioletnią kadencję

W skład zarządu IX kadencji wchodzą:

Artur Brzozowski – przewodniczący
Dariusz Batyra – wiceprzewodniczący
Emil Dobosz – wiceprzewodniczący
Łukasz Zabłotny - skarbnik
Grzegorz Pawlak – członek zarządu
Joanna Domaciuk – członek zarządu
Maciej Mazur – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna - wybierana przez Walne Zgromadzenie Delegatów na pięcioletnią kadencję

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Mirosław Raczyński – przewodniczący
Danuta Piasecka-Klimek – członek
Bartosz Helicki - członek

Walne Zgromadzenie Delegatów - delegaci wybierani są w wyborach powszechnych członków Związku na pięcioletnia kadencję