Związek Zawodowy ``Kadra``

LW Bogdanka S.A.


W oparciu o postanowienia § 9 ust. 4 i § 23 ust. 3 pkt 7 Statutu Związku, Zarząd uchwalił stawki zasiłków statutowych w wysokościach określonych w tabeli.

Po odbiór świadczenia, z dokumentami z USC do okazania, zapraszamy do biura Związku ZZ KADRA.

Lp.Tytuł do zasiłkuKwota zasiłku [ zł ]
1.Zgon Członka Związku (otrzymuje współmałżonek lub dzieci)1500,00
2.Urodzenie dziecka750,00
3.Zgon w rodzinie (współmałżonek, dzieci, rodzice, teściowie)750,00