Związek Zawodowy ``Kadra``

LW Bogdanka S.A.


Od 1 listopada 2022 roku nastąpiła zmiana warunków ubezpieczenia OC dla osób dozoru. Nowa polisa zawiera wzrost sum gwarancyjnych oraz składek miesięcznych. Od 1 listopada 2022 roku składka wynosi odpowiednio 25zł lub 40zł w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia. W związku z powyższym osoby dozoru ruchu zakładu górniczego, które chcą być dalej ubezpieczone muszą złożyć nowe deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia.

Wzór deklaracji zgody przystąpienia do ubezpieczenia OC dostępny jest na stronie ZZ KADRA LW „Bogdanka” S.A. w zakładce „pliki do pobrania”. Deklarację zgody przystąpienia do ubezpieczenia proszę wypełnić, podpisać na obu stronach i dostarczyć do biura ZZ KADRA w oryginale.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji proszę o kontakt z biurem ZZ KADRA.

Warunki ubezpieczenia OC osób dozoru z podziałem na dwa warianty dostępne są w broszurce informacyjnej poniżej.