W związku z częstymi pytaniami dotyczacymi Barbórkowego Zjazdu Rodzinnego informuję: zjazd odbędzie się w niedzielę, 20 listopada, na związek Kadra przypadło 80 miejsc. Zainteresowanie jest duże i w zwiazku z tym pierwszeństwo będą mieli członkowie najbliższej rodziny (analogicznie jak w uprawnieniach do świadczeń z ZFŚS). Osoby dozoru chętne do zjazdu z własnymi rodzinami przyjmą na siebie obowiązek przewodników i opiekunów grup. Zapisy będą realizowane od dnia 2 listopada osobiście w biurze ZZ Kadra, lub telefonicznie : 5588, 570 701 607. Pozdrawiam, szczęść Boże – Stanisław Ćwirko